Wifi House & Karaoke

ផ្ទះ WiFi ខារ៉ាអូខេ​ បទចំរៀងថ្មីៗ បន្ទប់ស្អាត​ បិទជិត ច្រៀងពិរោះ -បន្ទប់តំលៃ: 3$ 4$/ម៉ោង #Tel: 015 445 443

ផ្ទះ WiFi ខារ៉ាអូខេ​ បទចំរៀងថ្មីៗ បន្ទប់ស្អាត​ បិទជិត ច្រៀងពិរោះ -បន្ទប់តំលៃ: 3$ 4$/ម៉ោង #Tel: 015 445 443

😍😍😍

😋😋😋 នឹក ផ្ទះ WiFi ទេ? ឃ្លានម្ហូបនៅ ផ្ទះ WiFi ទេ?
នៅផ្ទះយូរពេកអាចកើតជំងឺផ្លូវចិត្ត ពួកយើងចាប់ទទួលភ្ញៀវមកហូបភេសជ្ជះ និង ញ៉ាំម្ហូប ចំណី លក្ខណះ Private តែប៉ុន្នោះ!

*** សូមឈប់សំរាកផ្នែកខារ៉ាអូខេ មួយរយះតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាតជំងឺឆ្លង! ***

+ផ្នែកម្ហូប និង ភេសជ្ជះនៅទទួលធម្មតា!

-ទទួលភ្ញៀវដែលបានកក់ទុកជាមុនតែប៉ុន្នោះ
-ទីតាំងកន្លែងអង្គុយត្រូវបានរៀបចំដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
-ទទួលតែ កន្លែងអង្គុយលេង និង មានទទួលលក់ ម្ហូបអាហារ និង ភេសជ្ជះ តែប៉ុន្នោះ!
-ទទួលភ្ញៀវដែលមានសមាជិកចាប់ពី 4នាក់ចុះក្រោម
-ចំនួនទទួលភ្ញៀវ មានកំណត់
-ភ្ញៀវទាំងអស់តម្រូវអោយសំអាតដៃ នឹង អាល់កុលមុនចូល
-បរិស្ថានជុំវិញកន្លែងអង្គុយ ត្រូវបានសំអាតអោយអាល់កុល រឺ ថ្នាំសំលាប់មេរោគ មុនពេលភ្ញៀវចូល រឺចេញ!

(អនាម័យចាត់ទុកជាអទិភាពចំបង សំរាប់អតិថិជន)

ស្របតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ពួកយើងសូមធ្វើការ

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝

#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi ម៉េចស្ទាវ

=>> ផ្ទះ WiFi Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង!

-ត្រូវការផ្នែក Service អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 25ឆ្នាំ
(អាចរកលុយធីបបាន រកលុយក្រៅបាន)
-ភេទប្រុស (មកភ្លាមមានការងារធ្វើភ្លាម)!
បើបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកលេខហាងយើងខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានពត៍មានលំអិត!
*** សូមទាក់ទងមកផ្ទាល់ សូមកុំទំលាក់លេខ រឺឆាតសួរ!

-ទំនាក់ទំនង: 015 445 443 / 097 63 000 49

***បញ្ជាក់ៈ មានលុយធីប មានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត មានថ្ងៃឈប់ មានកន្លែងស្នាក់នៅ និង ហូបចុកជាបន្ទុកថៅកែ។
#ទីតាំងនៅខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្ររុស្សី ក្រោយវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាគណនេយ្យ ផ្លូវ 185 ភ្នំពេញ

😋😋😋 នឹក ផ្ទះ WiFi ទេ? ឃ្លានម្ហូបនៅ ផ្ទះ WiFi ទេ?
នៅផ្ទះយូរពេកអាចកើតជំងឺផ្លូវចិត្ត ពួកយើងចាប់ទទួលភ្ញៀវមកហូបភេសជ្ជះ និង ញ៉ាំម្ហូប ចំណី លក្ខណះ Private តែប៉ុន្នោះ!

*** សូមឈប់សំរាកផ្នែកខារ៉ាអូខេ មួយរយះតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាតជំងឺឆ្លង! ***

+ផ្នែកម្ហូប និង ភេសជ្ជះនៅទទួលធម្មតា!

-ទទួលភ្ញៀវដែលបានកក់ទុកជាមុនតែប៉ុន្នោះ
-ទីតាំងកន្លែងអង្គុយត្រូវបានរៀបចំដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
-ទទួលតែ កន្លែងអង្គុយលេង និង មានទទួលលក់ ម្ហូបអាហារ និង ភេសជ្ជះ តែប៉ុន្នោះ!
-ទទួលភ្ញៀវដែលមានសមាជិកចាប់ពី 4នាក់ចុះក្រោម
-ចំនួនទទួលភ្ញៀវ មានកំណត់
-ភ្ញៀវទាំងអស់តម្រូវអោយសំអាតដៃ នឹង អាល់កុលមុនចូល
-បរិស្ថានជុំវិញកន្លែងអង្គុយ ត្រូវបានសំអាតអោយអាល់កុល រឺ ថ្នាំសំលាប់មេរោគ មុនពេលភ្ញៀវចូល រឺចេញ!

(អនាម័យចាត់ទុកជាអទិភាពចំបង សំរាប់អតិថិជន)

ស្របតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ពួកយើងសូមធ្វើការ

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝

#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi ម៉េចស្ទាវ

=>> ផ្ទះ WiFi Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង!

🙏 ស្របតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងការពារជំងៃ Covid-19 ពួកយើងបានអនុវត្តិការ ការពារបុគ្គលិក និង អតិថិជនជាទីគោរព របស់យើងដោយ:

-បន្ទប់ទាំងអស់គឺ Private ដាច់ដោយឡែក ការមកកំសាន្តតែរវាងមិត្តភ័ក្រ រឺក្រុមគ្រួសាររបស់អត់ថិជនតែប៉ុន្នោះ!
-ស្វាគមន៌ភ្ញៀវក្នុងស្រុក និង មិនទទួលភ្ញៀវបរទេស ជាដាច់ខាត!
-បុគ្គលិកតម្រូវអោយវាស់កំដៅ សីតុណ្ហភាព ជាប្រចាំ
-បុគ្គលិកតម្រូវអោយលាងសំអាតដៃ រឺ សំអាតខ្លួនជាប្រចាំ
-តាមបន្ទប់ខារ៉ាអូខេ ត្រូវបានសំអាតជាប្រចាំ
-ភ្ញៀវអាចលាងដៃ រឺ លាងអាល់កុលមុនពេលចូលកំសាន្ត

(សូមចូលរួមធ្វើអណាម័យទាំងអស់គ្នាដើម្បូការពារជំងឺឆ្លង)

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

-ត្រូវការផ្នែក Service អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 25ឆ្នាំ
(អាចរកលុយធីបបាន រកលុយក្រៅបាន)
ភេទប្រុស និង ជាច្រើននាក់ (មកភ្លាមមានការងារធ្វើភ្លាម)!
បើបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកលេខហាងយើងខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានពត៍មានលំអិត!
*** សូមទាក់ទងមកផ្ទាល់ សូមកុំទំលាក់លេខ រឺឆាតសួរ!

-ទំនាក់ទំនង: 015 445 443 / 097 63 000 49

***បញ្ជាក់ៈ មានលុយធីប មានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត មានថ្ងៃឈប់ មានកន្លែងស្នាក់នៅ និង ហូបចុកជាបន្ទុកថៅកែ។
#ទីតាំងនៅខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្ររុស្សី ក្រោយវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាគណនេយ្យ ផ្លូវ 185 ភ្នំពេញ

ផ្ទះ WiFi ខារ៉ាអូខេគ្រួសារ ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូ 185 #015 445 443 / 097 63000 49

🥰 ហាប់ ភី បឺត ដេ ធូ យូរ 🥳
👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

🥰 ហាប់ ភី បឺត ដេ 🥳
👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

ហាប់ភីបឺតដេ ស្វាយ ក៏អាចជំនួសនំបាន ដែរ 🥳🥳🥳

Happy Birtday @ WiFi KTv

🥰 Valentine's day @ ផ្ទះ WiFi ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា
🤩 មានបានរកកន្លែងទៅនៅ all Sis & Bro
♨️ កក់អោយហើយប្រយ័ត្នអស់កន្លែងដូចរាល់ឆ្នាំ

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

ផ្ទះ WiFi - Happy Valentine

🥰 Valentine's day @ ផ្ទះ WiFi ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា
🤩 មានបានរកកន្លែងទៅនៅ all Sis & Bro
♨️ កក់អោយហើយប្រយ័ត្នអស់កន្លែងដូចរាល់ឆ្នាំ

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

-ត្រូវការផ្នែក Service អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 25ឆ្នាំ
-យាមម៉ូតូ និង រថយន្ត អាយុ 18 ដល់ 40 ឆ្នាំ (អាចរកលុយធីបបានច្រើន)
ភេទប្រុស និង ជាច្រើននាក់ (មកភ្លាមមានការងារធ្វើភ្លាម)!
បើបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកលេខហាងយើងខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានពត៍មានលំអិត!
*** សូមកុំទំលាក់លេខ រឺឆាតសួរ ***

-ទំនាក់ទំនង: 015 445 443 / 097 63 000 49

***បញ្ជាក់ៈ មានលុយធីប មានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត មានថ្ងៃឈប់ មានកន្លែងស្នាក់នៅ និង ហូបចុកជាបន្ទុកថៅកែ។
#ទីតាំងនៅខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្ររុស្សី ក្រោយវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាគណនេយ្យ ផ្លូវ 185 ភ្នំពេញ

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

#ចូលឆ្នាំចិនអត់ឈប់សំរាកទេបើកលក់ធម្មតា មកមក ចេញពីសែន រឺជួបជុំបងប្អូនហើយ អាចមកទីនេះតរបាន កុង ស៊ី ហ្វា ឆាយ 🥳🥳🥳
👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

#ចូលឆ្នាំចិនអត់ឈប់សំរាកទេបើកលក់ធម្មតា មកមក ចេញពីសែន រឺជួបជុំបងប្អូនហើយ អាចមកទីនេះតរបាន កុង ស៊ី ហ្វា ឆាយ 🥳🥳🥳
👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

-ត្រូវការផ្នែក Service អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 25ឆ្នាំ
-យាមម៉ូតូ និង រថយន្ត អាយុ 18 ដល់ 40 ឆ្នាំ (អាចរកលុយធីបបានច្រើន)
ភេទប្រុស និង ជាច្រើននាក់ (មកភ្លាមមានការងារធ្វើភ្លាម)!
បើបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកលេខហាងយើងខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានពត៍មានលំអិត!
*** សូមកុំទំលាក់លេខ រឺឆាតសួរ ***

-ទំនាក់ទំនង: 015 445 443 / 097 63 000 49

***បញ្ជាក់ៈ មានលុយធីប មានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត មានថ្ងៃឈប់ មានកន្លែងស្នាក់នៅ និង ហូបចុកជាបន្ទុកថៅកែ។
#ទីតាំងនៅខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្ររុស្សី ក្រោយវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាគណនេយ្យ ផ្លូវ 185 ភ្នំពេញ

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

👉 ទីតាំង: ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ 185 💝
- បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង 🎤 🎤 🎤 VIP 4$/ម៉ោង
#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង ✌

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 🎤

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត

=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

ច្រៀងលេងក៏បាន, Birthday ក៏បាន, Aniversary ក៏បាន, Party ក៏បាន និយាយទៅ ផ្ទះ WiFi ទទួលបានទាំងអស់ សំខាន់គឺចាយលុយអស់តិចនឹងតែម្តង 😍😍😍

#ស្ទាវទួលទំពូង #សិស្សវ៉ាន់ដា #AIS #ផ្សារសុវណ្ណា បើអត់ស្គាល់ ផ្ទះ WiFi Karaoke ម៉េចស្ទាវ 😂😂😂
បន្ទប់ធម្មតា 3$/ម៉ោង
VIP 4$/ម៉ោង

#បញ្ជាក់_មិនផឹកមិនហូបក៏អាចមកច្រៀងលេងធម្មតាបាន
#មានទទួលរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតចំណាយអស់តិចបំផុត
=>> ផ្ទះ WiFi_KTV #ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា បន្ទប់លក្ខណះ Private ស្អាត ត្រូវចិត្ត Sis & Bro ម៉ង, បទចំរៀងថ្មីៗ កប់ vol ម៉ង

#Reservation: 015 445 443 / 097 63000 49

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Phnom Penh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

ផ្ទះ WiFi ខារ៉ាអូខេគ្រួសារ ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូ 185 #015 445 443 / 097 63000 49
Happy Birtday @ WiFi KTv
ផ្ទះ WiFi - Happy Valentine

Location

Category

Telephone

Address


#20, St185, Sangkat Tumnopterk, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Phnom Penh
855
Other Karaoke in Phnom Penh (show all)
StreetKaraoke StreetKaraoke
Koreaoptics. 101EO. St 516, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
Phnom Penh

ខារ៉ាអូខេតាមផ្លូវ - ខ្ញុំក៏ជាតារាចំរៀងដែរ Street Karaoke - Khmer(Cambodia Songs Cover Street Karaoke)

CHUNG HENG KTV&Lighting Equipment CHUNG HENG KTV&Lighting Equipment
St107,106E0, SokHok Street, Orrusey4,PhnomPenh
Phnom Penh

Dear Friend, CH is a professional with researching, manufacturing,Karaoke service and lighting equipment for Club Karaoke and home preparing

Karaoke Bar Woodball Phnom Penh Karaoke Bar Woodball Phnom Penh
#48, St.174, Phnom Penh.
Phnom Penh

ウッドボールプノンペン店のFBページです。 This is a Bar Woodball's Official page.

SOO Cinema&Family Karaoke SOO Cinema&Family Karaoke
KT Tower Nº23,st.112,Sangkat Phsar Depo3, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phnom Penh

Watch Movies and Sing Karaoke with your family and friends at SOO Cinema & Family Karaoke.

Slanh Family Ktv Slanh Family Ktv
No59, St. 234, Sangkat Phsar Douem Kor, Khan Toul Kok
Phnom Penh

Slanh Family KTV is the place where people of all status are gathering and enjoy their life.

Chet SmartBoy Chet SmartBoy
Sangkat Stueng Mean Chey
Phnom Penh, 8550966600001

www.khmerpostkp.blogspot.com

Echo Entertainment Echo Entertainment
#104, St.173, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmon, Phnom Pehn
Phnom Penh, +88510940230

Echo Entertainment is Karaoke that competitive price, Premium rooms, the best services and convenient park. Be pleasure, be here..!

STAR PALACE Phnom Penh STAR PALACE Phnom Penh
Keo Chea Street (St. 184), Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Phnom Penh, 855

STAR PALACE Phnom Penh, Karaoke Nightclub

Starlight KTV Starlight KTV
Hong Kong Center Street Sothearos Sangkat Chak Tokmok Khan Dounpenh Phnom Penh
Phnom Penh, 855

State-of-the-art karaoke sound system Computerised song selection with updated song list Spacious and cozy private rooms

ラウンジ舞 ラウンジ舞
#30, St.184, Phom Penh
Phnom Penh

カンボジア、プノンペンで日系KTVといえば【ラウンジ舞】 可愛いカンボジア人、フィリピン人の女の子達が皆様をお迎え致します!

Ponle Thmey Karaoke &  Sound System Ponle Thmey Karaoke & Sound System
Toul Sangke
Phnom Penh, 855

FEB is the company to support of Sound System "Karaoke System "

Sabay Club Sabay Club
694National Highway 2 Sangkat Chak Angrae KraomKhan Mean Chey Phnom Penh
Phnom Penh, +855

KTV