រាជធានីថ្មី

We are happy to serve u with a good quality of our food, service and comfortable place.

2Brother Car Dealer

🚘 2009 AUDI Q7 WHITE / BLACK S-LINE FULL OPTION Smat Key ⛽️ ម៉ាស៊ូត

🔧 upgrade 2012

💰 តំលៃ : 42500$

⛳️ Address : ឃ្លាំង 248 250 ផ្លូវ 182 ទឹកល្អក់3 ទួលគោក ភ្នំពេញ [ នៅលើផ្លូវទេពផន ខាងលិចស្តុបប្រហែល 150m ]
☎️ 095 535336 ( ប្រពន្ធ័ 012 ) / 086 666789

Promotion ពិសេស!
ជាវBudweiser 6កំប៉ុង ថែម6កំប៉ុង (មិនកំណត់ម៉ោង)
ជាវChang 6កំប៉ុង ថែម6កំប៉ុង (3-6 pm)
រាជធានីថ្មី មានការប្រគុំតន្រី្ត ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តម្លៃម្ហូបចាប់ពី 12000៛ ឡេីង
ម្ហូបសុទ្ធតែធ្វេីដោយចុងភៅចំណាន មានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ។
Chang1 កំប៉ុង 1$
Budweiser1 កំប៉ុង 1.7$
Tel: 086 999 333/ 069 684 389

Promotion ពិសេស!
ជាវBudweiser 6កំប៉ុង ថែម6កំប៉ុង (មិនកំណត់ម៉ោង)
ជាវChang 6កំប៉ុង ថែម6កំប៉ុង (3-6 pm)
រាជធានីថ្មី មានការប្រគុំតន្រី្ត ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តម្លៃម្ហូបចាប់ពី 12000៛ ឡេីង
ម្ហូបសុទ្ធតែធ្វេីដោយចុងភៅចំណាន មានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ។
Chang1 កំប៉ុង 1$
Budweiser1 កំប៉ុង 1.7$
Tel: 086 999 333/ 069 684 389

រាជធានីថ្មី

Promotion ពិសេស!
ជាវBudweiser 6កំប៉ុង ថែម6កំប៉ុង
ជាវCoronita 6ដប ថែម6ដប
រាជធានីថ្មី មានការប្រគុំតន្រី្ត ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តម្លៃម្ហូបចាប់ពី 12000៛ ឡេីង
ម្ហូបសុទ្ធតែធ្វេីដោយចុងភៅចំណាន មានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ។
Tel: 086 999 333/ 069 684 389

Promotion ពិសេស!
ជាវBudweiser 6កំប៉ុង ថែម6កំប៉ុង
ជាវCoronita 6ដប ថែម6ដប
រាជធានីថ្មី មានការប្រគុំតន្រី្ត ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តម្លៃម្ហូបចាប់ពី 12000៛ ឡេីង
ម្ហូបសុទ្ធតែធ្វេីដោយចុងភៅចំណាន មានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ។
Tel: 086 999 333/ 069 684 389

Promotion ពិសេស!
ជាវBudweiser 6កំប៉ុង ថែម6កំប៉ុង 3:30-11:30 pm
ជាវCoronita 6ដប ថែម6ដប 3:30-11:30pm
រាជធានីថ្មី មានការប្រគំុតន្រី្ត ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តម្លៃម្ហូបចាប់ពី 12000៛ ឡេីង
ម្ហូបសុទ្ធតែធ្វេីដោយចុងភៅចំណាន មានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ។
Tel: 086 999 333/ 069 684 389

Promotion ពិសេស!
ជាវBudweiser 6កំប៉ុង ថែម6កំប៉ុង 3:30-11:30 pm
ជាវChang 6ដប ថែម6ដប 3:30 pm - 6:00 pm
ជាវChang 6កំប៉ុង ថែម6កំប៉ុង 3:30 pm - 6:00 pm
រាជធានីថ្មី មានការប្រគំុតន្រី្ត ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តម្លៃម្ហូបចាប់ពី 12000៛ ឡេីង
ម្ហូបសុទ្ធតែធ្វេីដោយចុងភៅចំណាន មានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ។

រាជធានីថ្មី's cover photo

Promotion ពិសេស! 3:30 pm - 6:00 pm
ជាវ Chang 6ដប ថែម 6ដប
រាជធានីថ្មី មានការប្រគំុតន្រី្ត ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តម្លៃម្ហូបចាប់ពី 12000៛ ឡេីង
ម្ហូបសុទ្ធតែធ្វេីដោយចុងភៅចំណាន មានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ។

រីករាយជាមួយរាជធានីថ្មី នូវការជាវស្រាបៀរ
Chang 6ដប ថែមជូន 2ដប 🍻🍻
Budweiser 6ដប ថែមជូន 2ដប 🍻🍻
ព្រមទាំងមានម្ហូបពិសេសៗជាច្រេិីនមុខ ធ្វេីឡេីងដោយចុងភៅដ៏មានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ។
រាជធានីថ្មីមានការប្រគំុតន្រី្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ។🎶🎵
Chang 1bottle=5500៛
Budweiser 1bottle=1.9$

Big Big Promotions សំរាប់ការជាវស្រាបៀរ
Chang Beerព្រិល 6ដប Free 3ដប 🍻
***^28-02-2017^ រាជធានីថ្មីមានការចាប់រង្វាន់Ipad mini និងរង្វាន់ស្រាបៀរChang ជាច្រេីនរង្វាន់ទៀត។ជាវស្រាបៀរ
Chang6ដប ទទួលបានឆ្នោត១សន្លឹក​ និងពិសា20$ ទទួលបានឆ្នោត១សន្លឹក។
**ពិសា100$នឹងទទួលបានកាតបញ្ចុះតម្លៃ15%លេីម្ហូប។
**រាជធានីថ្មីមាន តន្រ្តី្តប្រគំុជារៀងរាល់ថ្ងៃ 🎹🎵🎶
**ទំនាក់ទំនងកក់កន្លែង 010848880/086999333/098616661 📞
ផ្លូវ257 សង្កាត់ទឹកល្អក់2 ខណ្ឌទួលគោក ជិតស្តុបទេពផន។
តម្លៃម្ហូបពី ១២០០០៛ឡេីង។
Chang1=5500៛

Big Big Promotions(1+1) សំរាប់ការជាវស្រាបៀរ
Corona Beerព្រិល 6ដប Free 6ដប🍻
Chang Beerព្រិល 12ដប Free 6ដប 🍻
រាជធានីថ្មីមានតន្រ្តីប្រគំុជារៀងរាល់ថ្ងៃ 🎹🎵🎶
ទំនាក់ទំនងកក់កន្លែង 010848880/086999333/098616661 📞
ផ្លូវ257 សង្កាត់ទឹកល្អក់2 ខណ្ឌទួលគោក ជិតស្តុបទេពផន។
តម្លៃម្ហូបពី ១២០០០៛ឡេីង។
Chang1=5500៛
Corona1=9000៛

Big Big Promotions(1+1) សំរាប់ការជាវស្រាបៀរ
Corona Beerព្រិល 1យួរ Free 1 យួរ
Chang Beerព្រិល 2យួរ Free 1 យួរ
ទំនាក់ទំនងកក់កន្លែង 010848880/086999333/098616661
ផ្លូវ257 សង្កាត់ទទឹកល្អក់2 ខណ្ឌទទួលគោក ជិតស្ទុបទេពផន

Big Big Promotions(1+1) សំរាប់ការជាវស្រាបៀរ
Corona Beerព្រិល 1យួរ Free 1 យួរ
Chang Beerព្រិល 2យួរ Free 1 យួរ
ទំនាក់ទំនងកក់កន្លែង 010848880/086999333/098616661

រាជធានីថ្មី's cover photo

Big promotions(2+1) រីករាយជាមួយកម្មវិធីពិសេស សំរាប់ការជាវស្រាបៀរ Chang Beerព្រិល 2ឈុត Free 1 ឈុត.

Special Promotion Chang beer: ទិញ2 ថែម1

រាជធានីថ្មីមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃ Anchor 2500៛ & Cambodia ដបព្រិល 3000៛ តែប៉ុណ្នោះ 3:30-6:00 pm មាននៅ រាជធានីថ្មី។ ចូលរួមសប្បាយសប្បាយ ទាំងអស់គ្នា។ តម្លៃ ម្ហូបចាប់ពី ១២០០០៛ ឡេីងទៅ។ ហេីយមានការចាប់រង្វាន់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ 010 848880/ 086 999333/ 098 616661

រាជធានីថ្មី

ហាងរាជធានីថ្មីរបស់យេីងខ្ញុំមានទទួលរៀបចំពិធីខួបកំណើតនិងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត
នេះជារូបភាពហាងរបស់យើងខ្ញុំដែលបានរៀបចំជូនភ្ញៀវដែលគាត់បានអញ្ជើញមករៀបចំកម្មពិធីនៅទីនេះ
សុំអរគុណចំពោះភ្ញៀវ កិត្តិយសទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រហាងយើងខ្ញុំកន្លងមក🙏🙏

Promotion time ( 1 bottle = 3000 Riel ).

រាជធានីថ្មី's cover photo

Mobile Uploads

ហាងយើងខ្ញុំមានទទួលធើ្វពិធីភ្ជាប់ពាក្យ ខួបកំណើត និង ពិធីជប់លាងផ្សេងៗ ជាមួយបន្ទប់មា៉សុីនត្រជាក់

ពោះគោលីងស្លឹកក្រូចសើច

Photos from រាជធានីថ្មី's post

រាជធានីថ្មី

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Phnom Penh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Address


St 257. #43 សង្កាត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទួលគោក
Phnom Penh
+885 86 999 333

Opening Hours

Monday 15:30 - 23:30
Tuesday 15:30 - 23:30
Wednesday 15:30 - 23:30
Thursday 15:30 - 23:30
Friday 15:30 - 23:30
Saturday 15:30 - 23:30
Sunday 15:30 - 23:30
Other Beer Bars in Phnom Penh (show all)
Over Over
Preah Trasak Paem
Phnom Penh, 12000

The Flicks Community Movie Theater The Flicks Community Movie Theater
#39b, Street 95
Phnom Penh, 12304

Check our schedule and contact us on www.theflicks.asia - The Flicks Community Movie Theater screens the blockbusters, foreign films, film festival winners and documentaries on the big screen in Phnom Penh.

Beerbartuktuk Beerbartuktuk
Phnom Penh

Beer Bar Tuk Tuk brings tap beer (literally) to your house. We provide 3 beers on tap - at your driveway!. Ber it forward and buy a beer for your friends and we will deliver it to them with your personal message!

The Deck The Deck
68AB, St 135, Toul Tumpoung
Phnom Penh

Located in the heart on TTP, The Deck is a Restaurant and bar where expats and locals can come have a nice meal some good conversation and of course something for the throat.

Riel Brewing and Distilling Riel Brewing and Distilling
8F Street 464, Toul Tom Poung
Phnom Penh

Welcome to Riel Brewing and Distilling. Bringing fine craft beer to Phnom Penh.

Elite The pub Elite The pub
No. 79Eo, Street 136, Phnom Penh
Phnom Penh, 855

Long After Dark Long After Dark
#86 Street 450 Toul Tum Poung (across The Street From The Big Orange Cellcard Building)
Phnom Penh, 12310

Hidden amongst the vibrant hustle and bustle of Russian Market lies Long After Dark – a secluded oasis of whisky, craft beer, cocktails and cuisine.

Bassac Lane Bassac Lane
Bassac Lane St 308 Phnom Penh, 12301 Https://goo.gl/maps/7n66zjEnebKN5wTQ6
Phnom Penh, 12000

Bassac Lane is a petite eclectic laneway of one the city’s most vibrant drinking & dining destinations. Just off St.308 in Tonle Bassac neighborhood. Look for the narrow red brick walking lane!

Corona Cambodia Corona Cambodia
No. 23, Russian Blvd SK. Toek Thla K.Sen Sok
Phnom Penh, 12102

Brewed in Mexico since 1925, Corona Extra is refreshing beer. The clear bottle and slice of lime is an essential part of the Corona experience.

MOJO Restaurant & Pub MOJO Restaurant & Pub
#120 , Street 118
Phnom Penh, 12156

Reservations 015 83 73 77 / 017 83 73 77

Why Not? Bar Why Not? Bar
#32 Street 136, Sangkat Phsa Kandal
Phnom Penh, 12204

Energetic bar that never sleeps, located at the center of street 136, Phnom Penh's nightlife capital with lots of friendly girls and cheap drinks.

Bird in Hand PhnomPenh Cambodia Bird in Hand PhnomPenh Cambodia
18 Street 5
Phnom Penh

Bird in Hand Gentleman's Club. Hostess Bar in Phnom Penh