ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event

"Party in your own style" Memories Matter. We will make your event unforgettable. Simple, Elegant and Memorable. Por Event has been in the event planning and organising business since 2013.

We're the 1st established company to provide design, planning and event decoration in town. Our experienced team specialise in: + Birthday's Decoration + Business Grand Opening + Anniversary Decoration + Annual Staff's Party + Whole Event Planner & many more at your request. At Por Event Decoration, we will do it what take to make any of your special days extraordinary, pleasure and memorable.

Operating as usual

Chatime The Point - Grand Opening

Chatime The Point - Grand Opening
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69 / 017 525202
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: porevent.2013@gmail.com

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: [email protected]

Borey Phnom Penh Thmey

ពិតជាពិសេសមែនទែន​!! ដោយមានការសំណូមពរជាច្រេីន​ពីអតិថិជន បុរី ភ្នំពេញថ្មី​ នឹងបន្តការបញ្ចុះតំលៃនៅថ្ងៃអាទិត្យ​ ទី១១​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២០ មួយថ្ងៃទៀត​រហូតដល់៩% ។

📍ទីតាំងគម្រោង​ ​ស្ថិតនៅ ផ្លូវក្រាំងជ្រៃ សង្កាត់ក្រាំងធ្នុង ខណ្ឌសែនសុខ:​ https://goo.gl/maps/cgnBvF4B7ecsURqm6

️​☎️សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រអប់សាររបស់ផេក
រឺ ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកលក់ផ្ទាល់៖ 012​ 719 559 | 011 933 666

បុរីភ្នំពេញថ្មី​ អេលីតផាកទី​ ៣​ ចាប់ផ្តេីមបេីកលក់ហេីយនៅថ្ងៃនេះ
សូមអញ្ជើញមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃគ្រប់គម្រោងលំនៅឋាន​ រហូតដល់​ 9%​ តែមួយថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះ​ ។

📍ទីតាំងគម្រោង​ ​ស្ថិតនៅ ផ្លូវក្រាំងជ្រៃ សង្កាត់ក្រាំងធ្នុង ខណ្ឌសែនសុខ:​ https://goo.gl/maps/cgnBvF4B7ecsURqm6

️​☎️សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រអប់សាររបស់ផេក
រឺ ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកលក់ផ្ទាល់៖ 012​ 719 559 | 011 933 666

ពិធីបេីកសម្ពោធគំរោងសាងសង់​ បុរីភ្នំពេញថ្មី​ អេលីតផាក III

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: [email protected]

🎊 អបអរសាទរ​ សម្រាប់ការបេីកសម្ពោធទីតាំងថ្មី​ នៃគម្រោង​ បុរីភ្នំពេញថ្មី​ អេលីតផាកទី​ ៣​ ។

📍ទីតាំងគម្រោង​ ​ស្ថិតនៅ ផ្លូវក្រាំងជ្រៃ សង្កាត់ក្រាំងធ្នុង ខណ្ឌសែនសុខ:​ https://goo.gl/maps/cgnBvF4B7ecsURqm6

️​☎️សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រអប់សាររបស់ផេក
រឺ ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកលក់ផ្ទាល់៖ 012​ 719 559 | 011 933 666

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: porevent.2013@gmail.com

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: porevent.2013@gmail.com

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: [email protected]

The Cake_សន្និសីទសារពត៍មាន
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: porevent.2013@gmail.com

Photos from ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event's post

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: porevent.2013@gmail.com

Photos from ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event's post

បុរីភ្នំពេញថ្មី Chinese New Year

បុរីភ្នំពេញថ្មី Chinese New Year
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

Amber's 18th Debut Party

Amber's 18th Debut Party
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: [email protected]

Pheak x Pich Engagement

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh IG: por_event Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event's cover photo

បូរីភ្នំពេញថ្មី តុបតែងចូលឆ្នាំខ្មែរ

បូរីភ្នំពេញថ្មី តុបតែងចូលឆ្នាំខ្មែរ
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event's cover photo

Spiderman - Chealeap 1st Birthday

Spiderman - Chealeap 1st Birthday _____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69 / 017 525202
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

Chatime Grand Opening - Noro Mall

Chatime Grand Opening - Noro Mall
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69 / 017 525202
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event's cover photo

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event's cover photo

បូរីភ្នំពេញថ្មី Christmas Decoration

បូរីភ្នំពេញថ្មី Christmas Decoration
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

Chatime Staff Party

Chatime Staff Party
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

បូរីភ្នំពេញថ្មី

ពិធីបុកគ្រឹះ បូរីភ្នំពេញថ្មី គំរោង អេលីតផាក ទី 1 & 2
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

Borey Phnom Penh Thmey

គំរោង អេលីតផាក ទី 1 & 2 ចាប់បើកហើយក្នុងថ្ងៃនេះ! សំរាប់អតិថិជនដែលកក់ប្រាក់ក្នុងថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានរង្វាន់ iPhone, iPad, iWatch ភ្លាមៗ និងការបញ្ចុះតំលៃពិសេសតែថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះ!

ទីតាំង:
https://goo.gl/maps/2dVR9oNdXgQs5S789

សូមទំនាក់ទំនង: 012 933 666 | 011 933 666 | 012 270 123

ភូមិបាគង

ភូមិបាគង VIP Dinner
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

KH LAND

ព្រីត្តិការណ៏យល់ដឹងពីវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

Sothealyn & Viseth Birthday

Sothealyn & Viseth Birthday
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: porevent.201[email protected]

Balloon Birthday

Balloon Birthday
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

Nita Birthday

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

Grand Ma 60th Birthday

Grand Ma 60th Birthday
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

HEEKCAA បឹងស្នោ

HEEKCAA បឹងស្នោ Grand Opening
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

Sopheary Birthday

Sopheary Birthday
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: [email protected]

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event's cover photo

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event // IG: por_event // Email: porevent.2013@gmail.com

HeeKcaa Grand Opening
_____________________________________
សេវាកម្មរៀបចំ ~ Our experienced team specialise in:
❁ ពិធីខួបកំណើត ~ Birthday's Decoration
❀ ពិធីសម្ពោធពាណិជ្ជកម្ម ~ Business Grand Opening
❊ គំរប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ Anniversary Decoration
❃ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ~ Annual Staff's Party
✣ គ្រប់គ្រង់រាល់កម្មវិធី ~ Whole Event Planner & many more at your request.
Tel: 015 4444 69
IG: por_event
Email: [email protected]

Wedding Proposal Under Sea

Wedding Proposal Under Sea Raty Seng & K Xin Ahlin
---------------------------------------------------------------------
Decoration : Por Event
Filming : Jakkho Film - ចក្ខុហ្វៀម
Diving Team : Khmer Dive
Song Composer : Yoochun Chen & Lim Channarith

中秋节快乐
Happy Mid Autumn Festival

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Phnom Penh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Wedding Proposal Under Sea
Purple Birthday
Birthday and Wedding proposal

Location

Telephone

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
About   Contact   Privacy   FAQ   Login C