Camfood Camhotel ការតាំងពិព័រណ៍វិស័យម្ហូបអាហារនិងសណ្ឋាគារខ្នាតអន្តរជាតិ

Cambodia’s Biggest International Food & Beverage Exhibition is back with an even bigger and better edition. The Expo will be held at the Diamond Island Exhibition and Convention Centre (DIECC), from 8 to 10 October 2020

**Merry Christmas & Happy New Year**

On behalf of AMB Tarsus Events Group, Wishing you a magical and blissful holiday!
Have a merry Christmas and prosperous New Year!

CAMFOOD/HOTEL 2020 are OPEN FOR BOOKING BOOTH !!

If you want to set up a pizza or ice cream business, please visit Angkor Food+ Hotel 2019 which will be held from 10-12 October 2019 at Sokha Resort and Convention Center, Siemreap. You will be able to attend a free workshop on secret of making great gelato and pizza.
For a free visit or to attend free workshop, please register here: http://www.angkorfoodhotel.com/tovisit.html

COMING SOON

***Share and win
We are giving away a free bottle of red wine specifically from France, New Zealand, and Australia. The first 100 Fans to share this post will stand a chance to win.

ANGKORFOOD+HOTEL 2019 WELCOMES THE PARTICIPATION OF UBICOMP SYSTEM, KITCHEN SUPPLIES & GENERAL MERCHANDISE, AND ECAM SOLUTION

ANGKOR BREWERY TO FEATURE PREMIUM BEER AND SOFT DRINKS AT ANGKOR FOOD+HOTEL 2019

CHHIVTIMEX GROUP WILL BRING LABEL 5 SCOTCH WHISKY, POLIAKOV VODKA AND GIBSON’S GIN TO ANGKORFOOD+HOTEL 2019

hotelnewsresource.com

Where Will Hotel Marketing Be One Year from Now?

Market update: The Future of Hotel Marketing

https://www.hotelnewsresource.com/article104975.html

hotelnewsresource.com

khmertimeskh.com

Siem Reap to host international hospitality and F&B exhibition in October - Khmer Times

khmertimeskh.com Siem Reap is set to host the international exhibition, ANGKORFOOD + HOTEL 2019.

AngkorFood+Hotel Exhibition

http://www.ambtarsus.com/webcast/220219_LAUNCHING/

#AngkorFoodAngkorHotel2019 #AngkorFood19 #AngkorHotel19 #AngkorFoodExpoInSiemReap2019 #TradeExhibitionInSiemReap #SiemReapFoodExpo #SiemReapFoodShow #SiemReapExhibition #AMBTarsus #AMBTarsusEventsGroup

AngkorFood+Hotel Exhibition

See what our major exhibitors had to say about upcoming AngkorFood+Hotel 2019 in Siem Reap.

#AngkorFoodAngkorHotel2019 #AngkorFood19 #AngkorHotel19 #AngkorFoodExpoInSiemReap2019 #TradeExhibitionInSiemReap #SiemReapFoodExpo #SiemReapFoodShow #SiemReapExhibition #AMBTarsus #AMBTarsusEventsGroup

http://www.ambtarsus.com/webcast/160119__ANGKORFOODHOTEL%202019%20Announcement/

AngkorFood+Hotel Exhibition

📝 Note our Food Series Show Calendar right now to schedule your visit/exhibit at HOSPITALITY AND F&B EXHIBITIONS IN 2019.

#AngkorFoodAngkorHotel2019 #AngkorFood19 #AngkorHotel19 #AngkorFoodExpoInSiemReap2019 #TradeExhibitionInSiemReap #SiemReapFoodExpo #SiemReapFoodShow #SiemReapExhibition #AMBTarsus #AMBTarsusEventsGroup

http://www.ambtarsus.com/webcast/191018__IntroFoodshows2019/

AngkorFood+Hotel Exhibition

ANGKORFOOD+HOTEL–Siem Reap’s International Hospitality and F&B Industry Expo will take place from 10-12 Oct 2019 at the Sokha Resort & Convention Centre.

Camfood Camhotel ការតាំងពិព័រណ៍វិស័យម្ហូបអាហារនិងសណ្ឋាគារខ្នាតអន្តរជាតិ

AngkorFood+Hotel Exhibition

🧐 There is no better marketing channel than quality trade shows to generate sales, build partnerships and branding, and market positioning.

☎️ Get in touch with our Sales Team now to reserve premium booth locations and best offer, please call (+855) 078 98 57 76

#ANGKORHOTEL

#ANGKORCAFE

#ANGKORFOOD

Merry Christmas and Happy New Year!

Season's greetings from the very merry team at AMB Tarsus Events Group. Wishing you all the joys of the season and happiness throughout the coming year 2019 and looking forward to continued success.

NEED to expand your market in key emerging markets like Laos, Myanmar, and Cambodia? Join thousands of companies that have benefited from taking part in B2B trade exhibitions. There is no better marketing channel than quality trade shows to generate sales, build partnerships and branding, and market positioning.

http://www.ambtarsus.com/webcast/191018__IntroFoodshows2019/

drive.google.com

Cam-Food .mov

Back to September, captured a lot of fun and exciting activities during CAMFOOD CAMHOTEL 2018!

https://drive.google.com/open?id=1CAuJLD8ast35ZcklAmjnNH-pztP4_6dA

KOONA

#អបអរសារដល់បេក្ខភាពទាំង៣រូបដែលបានឈ្នះរង្វាន់ម៉ាស៊ីនកាហ្វេ

ដើម្បីជាការថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍វិស័យម្ហូបអាហារ និងសណ្ឋាគារខ្នាតអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា (#Camfood) ដែលរៀបចំដោយ #AMB_Tarsus_Exhibition។ ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី បានឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនកាហ្វេ ៣គ្រឿងដែលជាផលិតផលរបស់ #Delonghi ដើម្បីធ្វើការចាប់រង្វាន់ ដល់អ្នកដែលបានចូលក្នុងពិព័រណ៍នេះ។

សូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍វិស័យកសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ និងបសុសត្វនៅប្រទេសកម្ពុជា​

ពិព័រណ៍Agrilivestock 2018 ជាវេទិកាតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកដែលផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍ទំនើបបំផុតសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមសត្វនិងបសុសត្វនៅកម្ពុជា ជាមួយវត្តមានក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចំនួន 8 រួមមានប្រទេសចិន ឥណ្ឌា ថៃសិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី និងតៃវ៉ាន់។ ពិព័រណ៍នេះមានគោលបំណងដើម្បីជំរុញឱកាសវិនិយោគផ្នែកកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វ និងបសុសត្វនៅកម្ពុជាប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធិភាព ។ពិព័រណ៍នេះនិងបង្ហាញអំពី បច្ចេកវិទ្យា, ឧបករណ៍, ការផ្គត់ផ្គង់និងដំណោះស្រាយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មមួយនេះដែលជាកម្មវិធីដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកស្វែងរកគំនិតថ្មី ប្រភពនៃផលិតផលថ្មី បង្កើតភាពជាដៃគូរពាណិជ្ចកម្មដ៏ច្រើននិងទទួលបានការយល់ដឹងពីនិន្នាការចុងក្រោយបំផុតពីអ្នកជំនាញ។ យើងមានភ្ជាប់ជាមួយសំបុត្រអញ្ជើញសម្រាប់អ្នកនិងសហការីរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានអំពីពិព័រណ៍
• នៅថ្ងែទី 01ដល់ថ្ងៃទី 03 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018
• មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៌កោះពេជ្រ
• បើកចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច

ជួបគ្នានៅកោះពេជ្រ !!!

សូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍វិស័យកសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ និងបសុសត្វនៅប្រទេសកម្ពុជា​

ពិព័រណ៍Agrilivestock 2018 ជាវេទិកាតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកដែលផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍ទំនើបបំផុតសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមសត្វនិងបសុសត្វនៅកម្ពុជា ជាមួយវត្តមានក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចំនួន 8 រួមមានប្រទេសចិន ឥណ្ឌា ថៃសិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី និងតៃវ៉ាន់។ ពិព័រណ៍នេះមានគោលបំណងដើម្បីជំរុញឱកាសវិនិយោគផ្នែកកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វ និងបសុសត្វនៅកម្ពុជាប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធិភាព ។ពិព័រណ៍នេះនិងបង្ហាញអំពី បច្ចេកវិទ្យា, ឧបករណ៍, ការផ្គត់ផ្គង់និងដំណោះស្រាយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មមួយនេះដែលជាកម្មវិធីដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកស្វែងរកគំនិតថ្មី ប្រភពនៃផលិតផលថ្មី បង្កើតភាពជាដៃគូរពាណិជ្ចកម្មដ៏ច្រើននិងទទួលបានការយល់ដឹងពីនិន្នាការចុងក្រោយបំផុតពីអ្នកជំនាញ។ យើងមានភ្ជាប់ជាមួយសំបុត្រអញ្ជើញសម្រាប់អ្នកនិងសហការីរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានអំពីពិព័រណ៍
• នៅថ្ងែទី 01ដល់ថ្ងៃទី 03 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018
• មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៌កោះពេជ្រ
• បើកចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច

ជួបគ្នានៅកោះពេជ្រ !!!

ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ដែលផ្តោតលើម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ និងវិស័យបដិសណ្ឋាកិច្ច ត្រូវបានបើកជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី ១៩​ ខែកញ្ញា

youtube.com

CAMFOODCAMHOTEL 2018

https://www.youtube.com/watch?v=5ZBcGUeqZmI&pbjreload=10

CamFood CamHotel 2018 (S.E.A TV)

youtube.com

CAMFOOD CAMHOTEL 2018

https://www.youtube.com/watch?v=L5VQLUqVIhw

CamFood CamHotel 2018 Official Opening Ceremony (Bayon TV)

youtube.com

ផលិតផលជាង៣០០ប្រភេទ មកពី ២៦ ប្រទេស បានដាក់តាំងបង្ហាញ ក្នុងពិព័រណ៌ វិស័យម្ហូបអាហារ និង បដិ

https://youtu.be/uOIxhsn5-WE

PNN News

ឯកឧត្តម ប៉ាក់ សុខុម រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងទេសចរណ៍ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ អញ្ជើញជា គណៈអធិបតីបើកសម្ភោធ ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ ខេមហ្វូត ខេមហូថែលប្រចាំឆ្នាំ២០១៨​កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅសាលពិព័រណ៍ និងសន្និបាត កោះពេជ្រ

https://www.facebook.com/PNNTVNews/videos/537680170005316/​

កម្មវិធីព័ត៍មានកម្ពុជាល្ងាចនេះ (ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨) វគ្គទី១ ព័ត៍មានជាតិ

youtube.com

Cam food 18 CNC

ព្រឹត្តិការណ៍ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម ខេមហ្វូត ខេមហូថែល ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

https://youtu.be/npcVtjtsSio

youtube.com

Cam food 18 CTN

CAMFOOD CAMHOTEL 2018 Official Opening Ceremony on the 19th of September 2018 at Koh Pich.

https://youtu.be/Youh4bnl7ls​

freshnewsasia.com

កម្ពុជារៀបចំពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ និងវិស័យបដិសណ្ឋាកិច្ច ប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅក

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/99561-2018-09-19-09-22-57.html​

freshnewsasia.com (ភ្នំពេញ)៖ ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ដែលផ្តោតលើម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ និងវិស័យបដិសណ្ឋាកិច្ច ត្រូវបានបើ.....

dap-news.com

កម្ពុជាបើកបង្ហាញ ពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចអន្តរជាតិ ដ៏ធំបំផុត - DAP News

ពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចអន្តរជាតិ ដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាលើកទី៦ បានបើកដំណើរការជាផ្លូវការ​ណ៍ កាលព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

https://www.dap-news.com/2018/09/19/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%BE%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%89-%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%9A%E1%9E%8E/

dap-news.com

Photos from Camfood Camhotel ការតាំងពិព័រណ៍វិស័យម្ហូបអាហារនិងសណ្ឋាគារខ្នាតអន្តរជាតិ's post

FoodBuzz - Cambodia

We’re live from #CAMFOOD2018!

ពិព័រណ៍អាហារចាប់ផ្តើមហើយ! កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នា អាហារច្រើនណាស់កំពុងរង់ចាំអ្នក!

ទីតាំង៖ នៅសាលពិព័រណ៍ និងសន្និបាទកោះពេជ្រ
ចាប់ពីថ្ងៃទី 19-21 កញ្ញា ពីម៉ោង 10AM -5PM

Thank you to all visitors

Springmate Cambodia

Good morning from Camfood Camhotel!

CCTI Asia

Welcome to visit our Booth C067 CCTi Asia, Camhotel Exhibition 19th-21th Sept 2018 @Diamond Island- Phnom Penh.

Products and Solutions Show:
- Fire Alarm Hochiki (Japan & America)
- Car Park Management System Smarcom
- Smart Parking Guidance Smarcom (Korea)
- Yeastar (PABX Hybrid Telephone System)
- TGTVision Rack Perforation Door

Contact: 015 712 999 / 012 509 900 / 098 555 718
Email: [email protected]
Website: www.cctiasia.com

Mekong Food Services

Join us at Camfood Camhotel booth no. C242 from 19th - 21st September.

Photos from Camfood Camhotel ការតាំងពិព័រណ៍វិស័យម្ហូបអាហារនិងសណ្ឋាគារខ្នាតអន្តរជាតិ's post

Photos from Camfood Camhotel ការតាំងពិព័រណ៍វិស័យម្ហូបអាហារនិងសណ្ឋាគារខ្នាតអន្តរជាតិ's post

The opening ceremony and VVIP tour CAMFOOD CAMHOTEL 2018

Winest Cambodia

សូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមទស្សនាការដាក់តាំងបង្ហាញនូវស្រាទំពាំងបាយជូ និងភ្លក់រសជាតិ ដែលមកពីតំបន់ល្បីៗ នៅអគារពិពណ៌កោះពេជ្រ ថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ២១ ខែកញ្ញា។
Please welcome everyone to our booth C238 at Koh Pich Exhibition Center 19-21 September to taste fine wine from the world. #winest #winelovers #camfood #cambodia 🇰🇭

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Phnom Penh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Phnom Penh
855
Other Bartending Services in Phnom Penh (show all)
The3Brothers The3Brothers
Cambodia
Phnom Penh

we are photography media and design

ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event ពណ៌ រៀបចំកម្មវិធី-Por Event
No.29A, St.390, S/K BKK III, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Phnom Penh

"Party in your own style" Memories Matter. We will make your event unforgettable. Simple, Elegant and Memorable.

SreyOun Prasatmeas SreyOun Prasatmeas
Monireth Blvd
Phnom Penh, 12000

Is the Embellishment in Phnom Penh and can service to other Province

Pherun Wedding Decor Pherun Wedding Decor
Phnom Penh
Phnom Penh

Demo design Demo design
#12, Street 594, Toul Kork
Phnom Penh, 12151

graphic design, interior decoration, creative conception.

Sopheakmangkol wedding services សុភមង្គល សេវាអាពាហ៍ពិពាហ៍ Sopheakmangkol wedding services សុភមង្គល សេវាអាពាហ៍ពិពាហ៍
Phnom Penh

We are specialists in flower, fabric decoration, Tent, stage and carpet arrangement, serve service staff for any party... http://skweddingservices.com

CAMBUILD ការតាំងពិព័រណ៍វិស័យសំណង់ខ្នាតអន្ដរជាតិលំដាប់លេខ១នៅកម្ពុជា CAMBUILD ការតាំងពិព័រណ៍វិស័យសំណង់ខ្នាតអន្ដរជាតិលំដាប់លេខ១នៅកម្ពុជា
Phnom Penh, 855

CAMBUILD'19–Cambodia’s Biggest Int' Building, Construction and M&E Expo is back for its 9th edition from 18-20 September 2019 at the DIECC, Phnom Penh

iFlorist Online iFlorist Online
#306H, St. 87Bt, Beoung Tompon, Meanchey, Phnom Penh.
Phnom Penh, +85586900737

We offer the flower decoration service in any Occasion such as Wedding party , Housewarming, Grand Opening , Birthday party , Funeral etc.

Linnea Borealis Event Planner Linnea Borealis Event Planner
#156 Street 122
Phnom Penh, 855

Farfalla Floral Stylist Farfalla Floral Stylist
76-78Eo, Golden Street, Sangkat Tomnobteuk, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
Phnom Penh

Floral Stylist, Luxury Rental.

ខ្ញុំដឹង អ្នកដឹង ខ្ញុំដឹង អ្នកដឹង
#111Eo, Street 13
Phnom Penh, 855

General Knowledge