Entrepreneurs KH

Our target is people from 18 to 40 years old that daily drink and have fun.

ចែករំលែកក្តីស្រលាញ់ទៅអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

ចែករំលែកក្តីស្រលាញ់ទៅអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម..មានជោគជ័យ មានលុយច្រើនៗ

ចង់ឈ្នះក្រ ត្រូវខំប្រឹង!

entrepreneurskh.com

ដំបូន្មានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ៧ ចំណុចដែលសហគ្រិនគួរស្វែងយល់មុនចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម

ការបរាជ័យនៃអាជីវកម្មមួយ គឺមានហេតុផល​ផ្សេងៗជាច្រើន ប៉ុន្ដែហេតុផលចម្បងមួយដែលនាំឱ្យបរាជ័យនៃអាជីវកម្មនោះ គឺការអស់នូវធនធានហិរញ្ញវត្ថុទាំងកណ្ដាលទី។ ហេតុដូច្នេះ សហគ្រិនថ្មីថ្មោងដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ត្រូវតែដឹងពីសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយ និងចំណូលឱ្យបានច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើម្ចាស់អាជីវកម្ម មិនបានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេ អាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់​ដែលឈានទៅដល់ការបិតទ្វារ ឬបរាជ័យតែម្ដង។

entrepreneurskh.com ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយ វាមិនមែនចេះតែងាយស្រួលទទួលបានជោគជ័យនោះទេ។ សហគ្រិនខ្លះជួបបញ្ហាផ្សេងៗគ្នាទៅតាមទ....

គ្មានអ្នកជោគជ័យណាដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបរាជ័យ!

ស្អប់មិនបានអ្វីមកវិញនោះទេ!

ហត់សម្រាក ប៉ុន្ដែមិនឈប់!

entrepreneurskh.com

លោក Bun Park ៖ កំណត់គោលដៅឱ្យធំ ហើយចិញ្ច្រាំគោលដៅឱ្យតូច

លោក Bun Park ៖ កំណត់គោលដៅឱ្យធំ ហើយចិញ្ច្រាំគោលដៅឱ្យតូច

entrepreneurskh.com មនុស្សម្នាក់ៗតែងមានគោលដៅក្នុងជីវិតផ្សេងៗគ្នា ហើយផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យក៏មិនប្រាដកថាដូចគ្នាដែរ។ អ្នកខ្លះអា....

គំនិតច្រើនល្អ ប៉ុន្ដែគ្មានសកម្មភាពស្មើនឹងគ្មានន័យ!

រក្សាភាពវិជ្ជមានជានិច្ច!

នរណាក៏ធ្លាប់ជួបលំបាក ដូច្នេះត្រូវរៀនទ្រាំ!

ចាំបាច់ត្រូវហ៊ាន ប៉ុន្ដែមិនមែនហ៊ានខុសរឿង!

គួរធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ!

#តស៊ូ

ព្យាយាមអស់នៅ?

ធ្វើការឱ្យខ្លាំងក្លាជានិច្ច!

entrepreneurskh.com

លោក ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត ៖ អ្វីដែលអាចបញ្ឈប់អ្នកបាន គឺមានតែអ្នកខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ

លោក ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត ៖ អ្វីដែលអាចបញ្ឈប់អ្នកបាន គឺមានតែអ្នកខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ

entrepreneurskh.com មនុស្សម្នាក់ៗ តែងមានមហិច្ឆតារៀងៗ ប៉ុន្ដែអ្នកខ្លះអាចសម្រេចនូវមហិច្ឆតារបស់ខ្លួន អ្នកខ្លះក៏បោះបង់ទៅវិញដោយ...

កសាងពិបាក បំផ្លាញលឿន!

ត្រូវតែឈ្នះ.......

Young Entrepreneurs Startup Cambodia - YESC

ចាប់ឱកាសឥឡូវនេះ សុបិនអ្នកនឹងក្លាយជាការពិត
.......................................................................
តើអ្នកចង់ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែរឬទេ?ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃកម្មវិធី Young Entreprepreneurs Startup Meet Up នៅថ្ងៃទី 2 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2020 នេះ ឱកាសមកដល់ហើយ ចុះឈ្នោះប្រកួតប្រជែងឥឡូវនេះ តាមរយៈ Link ខាងក្រោម៖
https://www.chournsovansak.com/register.php?
ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 015723952 / 081902036

entrepreneurskh.com

លោក Bun Park ៖ មនុស្សម្នាក់ៗគួរមានសុបិនឱ្យធំ ប៉ុន្តែចាប់ផ្តើមពីតូច

មនុស្សម្នាក់ៗតែងមានក្តីសុបិនរបស់ខ្លួន ប៉ុន្ដែដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនបាន វាអាស្រ័យថាតើអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វី ហើយសុបិនរបស់អ្នកធំប៉ុណ្ណា?

entrepreneurskh.com មនុស្សម្នាក់ៗតែងមានក្តីសុបិនរបស់ខ្លួន ប៉ុន្ដែដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនបាន វាអាស្រ័យថាតើអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមធ្....

កុំអង្គុយបន់ស្រន់.............

ប្ដូរខ្លួនអ្នកជាមុន.......

entrepreneurskh.com

ហេតុអ្វីត្រូវរៀបចំផែនការមុនការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម?

អាជីវកម្មមួយអាចដំណើរការទៅទទួលបានជោគជ័យ ទាល់តែអ្នករៀបចំផែនការច្បាស់លាស់មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើវា។ ផែនការ គឺជាទិសដៅសម្រាប់ឱ្យអ្នកដើរទៅរកគោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់ទុក។

entrepreneurskh.com អាជីវកម្មមួយអាចដំណើរការទៅទទួលបានជោគជ័យ ទាល់តែអ្នករៀបចំផែនការច្បាស់លាស់មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើវា។ ផែនការ គឺ...

#EntrepreneursKH

entrepreneurskh.com

ហេតុអ្វីមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវកំណត់គោលដៅឱ្យច្បាស់លាស់?

សិនបើអ្នកមានគោលដៅច្បាស់លាស់រួចហើយ តែអ្នកមិនបានធ្វើសកម្មភាព នោះអ្នកក៏មិនអាចទទួលបានជោគជ័យដែរ

entrepreneurskh.com មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីមួយឱ្យចេញជាលទ្ធផលបាន ទាល់តែអ្នកចេះដាក់គោលដៅឱ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន។ ការរៀ....

ដួលយ៉ាងណា ត្រូវតស៊ូទៅមុខទៀត!

entrepreneurskh.com

តើមានគន្លឹះអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអ្នកជោគជ័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន?

តើមានគន្លឹះអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអ្នកជោគជ័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន?

entrepreneurskh.com នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន អ្នកណាក៏ចង់ជោគជ័យដែរ តែភាពជោគជ័យវាអាស្រ័យទៅលើការចេះរៀបចំផែនការសម្រាប់ខ្លួនឯង ក...

#EntrepreneursKH

#EntrepreneursKH

entrepreneurskh.com

លោក Bun Park ៖ ៥ចំណុចត្រូវសួរខ្លួនឯងមុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

លោក Bun Park ៖ ៥ចំណុចត្រូវសួរខ្លួនឯងមុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

entrepreneurskh.com មនុស្សភាពច្រើនតែងតែងចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ដោយចាប់ផ្តើមពីការចង់រកស៊ីខ្លួនឯង ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលទេ។ បើអ...

#EntrepreneursKH

#EntrepreneursKH

entrepreneurskh.com

លោក អឿ វណ្ណមុនា៖ បើចង់ឱ្យបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយជោគជ័យ យើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាមុនសិន

បើអ្នកចង់ឱ្យខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យ និងមានលទ្ធផលល្អនៅពេលអនាគត តើអ្នកគួរតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងអ្វីខ្លះ? នេះគួរតែជាសំណួរមួយដែលអ្នកគួរសួរខ្លួនឯងជាប្រចាំ ហើយផ្ដើមសកម្មភាពពង្រឹងវាឱ្យខ្លាំងក្លា។

entrepreneurskh.com បើអ្នកចង់ឱ្យខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យ និងមានលទ្ធផលល្អនៅពេលអនាគត តើអ្នកគួរតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងអ្វីខ្លះ? ន.....

#EntrepreneursKH

#EntrepreneursKH
#Obama

entrepreneurskh.com

តើមានចំណុចអ្វីខ្លះក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព?

ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំវាមិនងាយស្រួលនោះទេ វាទាមទារឱ្យអ្នកមានសមត្ថភាពខ្លាំង ចេះគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងចេះប្រើប្រាស់ទិចនិកក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកឱ្យធ្វើការដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានភាពជោគជ័យ។ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំវាមិនងាយស្រួលនោះទេ វាទាមទារឱ្យអ្នកមានសមត្ថភាពខ្លាំង ចេះគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងចេះប្រើប្រាស់ទិចនិកក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកឱ្យធ្វើការដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានភាពជោគជ័យ។

entrepreneurskh.com ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំវាមិនងាយស្រួលនោះទេ វាទាមទារឱ្យអ្នកមានសមត្ថភាពខ្លាំង ចេះគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងចេះប្រើប្រ...

#EntrepreneursKH

#EntrepreneursKH

entrepreneurskh.com

លោក នួន អក៖ មនុស្សម្នាក់ៗ គួររៀនសូត្រពីចំណុចទាំងនេះ

ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ គំនិត និងសកម្មភាពដែលមិនមានផលប្រយោជន៍ មកចាប់យកនូវគំនិតវិជ្ជមានសម្រាប់ខ្លួន គឺជារឿងដ៏សំខាន់នៃនាវាជោគជ័យ។

entrepreneurskh.com អាជីវកម្មមួយអាចដំណើរការទៅមុនបានវាអាស្រ័យទៅលើការចេះរៀបចំ ផែនការ ទិសដៅ យុទ្ធសាស្រ្ត និងការដាក់នូវវិន័យសម.....

#EntrepreneursKH

#EntrepreneursKH
#JackMa

entrepreneurskh.com

៨ ចំណុចគួរសិក្សាដើម្បីក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យ

បរាជ័យ ឬជោគជ័យ អាស្រ័យលើអ្នក។ បើអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវដើរត្រឹមត្រូវ នឹងទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងជីវិត ហើយដើម្បីដឹងថាខ្លួនដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវ អ្នកគួរសិក្សារៀនសូត្រពីអ្នកជោគជ័យ បន្ទាប់មកពិចារណាជារឿយៗនូវចំណុចល្អរបស់គេមកពិសោធន៍ជាដើម។

entrepreneurskh.com បរាជ័យ ឬជោគជ័យ អាស្រ័យលើអ្នក។ បើអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវដើរត្រឹមត្រូវ នឹងទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងជីវិត ហើយដើម្....

គ្រប់ចំណេះដឹងទាំងឡាយកើតចេញពីចម្ងល់

អាជីវកម្មខ្លះ អាចធ្វើឱ្យអ្នកបាត់បង់ប្រាក់កាល តែអ្នកនិងទទួលបានបទពិសោធន៌ពីវាវិញផងដែរ

entrepreneurskh.com

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវសេពគប់មនុស្សជោគជ័យឱ្យច្រើន?

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវសេពគប់មនុស្សជោគជ័យឱ្យច្រើន?

entrepreneurskh.com ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគឺជារឿងល្អ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែដឹងថាការសេពគប់នោះផ្ទល់ផលប្រយោជន៌អ្វីខ.....

Make You Dream Come True

Entrepreneurs.kh is the place where business owner and newly start up business share more experience and ideas. It's a place for everyone

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Phnom Penh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

ចែករំលែកក្តីស្រលាញ់ទៅអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
ឱកាសដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មកម្ពុជា (YESC) ឆ្នាំ២០២០
Young Entrepreneurs Start Up Cambodia 2020 / ឱកាសដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២០(YESC).
រួសរាន់ឡើង!! ឱកាសដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មឆ្នាំ ២០២០ (YESC)
លោក វីរៈ សុខាផា មុននឹងបោះបង់គួរត្រឡប់មកឡើងវិញ នៅអ្វីដែលអ្នកបានសាងនឹងប្រឹងប្រែង
ពិព័រណ៍សហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន
ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មមួយត្រូវការបេះដូងមកធ្វើម៉ែនឬមិនម៉ែន?
តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម ?
លោក អឿ វណ្ណមុនា នាយកក្រុមហ៊ុន Mfit
ដំបូលន្មានទាំងដប់របស់លោកSteve Job
ចង់ដឹងថាទិញសិទ្ធធ្វើអាជីវកម្មល្បីៗធ្វើយ៉ាងម៉េច? តោះចុះឈ្មោះសិក្សា!

Location

Telephone

Address


Street 2004
Phnom Penh
1200
Other Phnom Penh bars and pubs (show all)
The Drink Corner The Drink Corner
Store No. 288 Corner 289, Street Samdech Sothearos, Sangkat Tonle Bassak, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia Phnom Penh
Phnom Penh, 855 12 408106

The Hangout Phnom Penh The Hangout Phnom Penh
No. 5 St 476, Phnom Penh
Phnom Penh, 12310

The Hangout is a cafe & bar focused on creating a fun atmosphere - with delicious food and drinks - so you can party the night away! A great place to relax with friends and colleagues, we have everything you need for a great night out.

Candy Bar Candy Bar
136
Phnom Penh, 12000

The Garden at Bassac The Garden at Bassac
Phnom Penh

If you are lucky enough to have lived in Phnom Penh, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Phnom Penh is a moveable feast. (inspired hat tip to Ernest Hemingway)

Color Cup-Cambodia Color Cup-Cambodia
Color Cup Cambodia St 292
Phnom Penh

Color Cup Cambodia St 292 is the Best Place for Relaxing with Delicious Food, Fresh Beer and Nice Live Music

MoonLight Restaurant MoonLight Restaurant
Street 156
Phnom Penh, 20878

Welcome to MoonLight Restaurant. Delicious Foods and Nice Drinks are ready to serve you. See you soon,..

The Supreme - Burger Bar The Supreme - Burger Bar
38 Street 308
Phnom Penh

L'Absinthe Bar L'Absinthe Bar
216, Street 51, Corner 174
Phnom Penh

a pu, c fini...

Saint Tropez Lounge Saint Tropez Lounge
#31,St.174,Khan Doun Penh,Phnom Penh Cambodia
Phnom Penh

HEART Break Bar HEART Break Bar
No 8 Eo E1 St 110 Sangkat Phsar Kandal 1 Khan Daun Penh
Phnom Penh, 10000

Come and meet our beautiful friendly hostesses in Phnom Penh’s new stylish bar in Street 110. There’s always a buzzing atmosphere here, with great music!!!

Hello Barber Salon Hello Barber Salon
143 Corner 396
Phnom Penh, 12304

Hello Barber Salon provides services for both man and woman such as haircut, shampoo, hair color, hair treatment, nails cutting, hair styling, makeup

Mr. Mab 123 Restaurant & Bar - ម៊ីស្ទ័រម៉ាប់ ១២៣ Mr. Mab 123 Restaurant & Bar - ម៊ីស្ទ័រម៉ាប់ ១២៣
#69, Street 123
Phnom Penh, 12305

Mr. Mab Global Street Food 123 - Phnom Penh