جوک زیر نافی+عكسهاي عجيب و غريب

جوک زیر نافی

والا 🤣

اینو میگن ضد حال 😂😂😂

telegram.me

💯🔞جوک زیرنافی🔞💯

آدرس کانال جوک زیر نافی تو تلگرام 😊

telegram.me به کانا🔞 جوک زیرنافی🔞 خوش امدید دیوصانه ترین کانال تلگرام کانالی پر از جوک و عکس و فیلم ارتباط با ادمین: 👇👇👇👇👇👇 📺 @PejeMoza

telegram.me

Join group chat on Telegram

سلام به همه دوستان سال نو مبارک سال خوبی داشته باشین🌹 دوستانی که میگن پژمان فعال نیستی کجایی بگم هستیم تو تلگرام در خدمت دوستان اینم لینک سوپر گروه جدید مون تو تلگرام که سوپر گروه خوبیش اینه که اعضا بیشتر میشه باشن و... در هر صورت ما هستیم در خدمت دوستان زنده باشید هر جا هستید 😊😉👍

telegram.me

Telegram.me

Telegram: Contact @higherideam

کانال ما تو تلگرام 😉👇👇👇👇

Telegram.me

www.instagram.com

Pejman🌀mozaffari Ⓜ on Instagram: “اینو میگن کاندید با هدف مشخص 😊😂”

کاندیدای برتر من تو انتخابات 😊😂😁😃

www.instagram.com “اینو میگن کاندید با هدف مشخص 😊😂”

Telegram.me

Telegram: Contact @zirenafi

Telegram.me/zirenafi
اینم آدرس جدید کانال جوک زیر نافی 😊 ❤

Telegram.me

[09/14/15]   امروز صبح پشت چراغ قرمز یه 206 صفر وایساده بود مردم جوری به چشم خائن و خایمال نیگاش کردن که اخرش پیاده شد داد میزد میگفت به اون خدایی که میپرستید مدلش نودو یکه فقط سالم نگرش داشتم منم رفتم دلداریش دادم گفتم از من میشنوی چند تا خط وخش و دوتا تصادف باهاش بکن :| دی :D

بغ بغو امیر تتلو :D دیوث خان کبیر .. :))) :D

[06/29/15]   ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻤﻪ ﺍﯼ:
1⃣ﻣﻤﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﻪ، ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺶ ﭼﻪ ﺑﺎﮐﻪ...
2⃣ممه رو هر وقت از ممه بند بگيرى تازست...
3⃣ﻣﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻡ ﺣﺠﻠﻪ خورد...
4⃣ﻣﻤﻪ ﺑﻨﺪﺗﻮ ﺳﻔﺖ ﺑﺒﻨﺪ، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﻭ ممه خور ﻧﮑﻦ...
5⃣ﺷﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﻤﺶ ﻧﻤﯽ ﭼﮑﻪ...
6⃣ﺍﺯ ﻣﻤﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻤﺴﺖ...
7⃣يارو ﻣﻤﻪ ﺭﻭ ﻭﻝ ﮐﺮﺩﻩ، ﻣﻤﻪ يارو ﺭﻭ ﻭﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ...
8⃣ﻟﻮﻟﻮ ﺗﻮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻧﻤﯽ ﺭﻓﺖ ﻣﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﻣﺶ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ...
9⃣ﺟﺎ ﺗﺮﻩ ﻭ ﻣﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ...
10⃣ﻟﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻮ، ﻣﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﻩ...
11⃣دهنش به ممه نميرسه ميگه سايزش ٦٥...
12⃣ﻟﻮﻟﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﻣﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ...
13⃣ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻣﻤﻪ ﺑﻮﺩ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﻟﻮﻟﻮ ﺑﻮﺩ...
14⃣ﻣﻤﻪ ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻡ ﺩﻫﻦ ﻟﻮﻟﻮﻣﯿﺮﻩ، ﻭﻟﯽ ﺗﻮﺩﻫﻨﺶ ﻧﻪ...
15⃣ممه كسي رو نخور كه ممتو ميخورن :| دی
[̲̅p̲̅][̲̅e̲̅][̲̅z̲̅][̲̅h̲̅][̲̅e̲̅]

اخرین عکس سلطان کیون خاله الکسی ...^_^ =D

[05/04/15]   ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻬﻮﺵ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺩﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ .
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻣﺮﺩﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻡ؟
ﺭﮒ ﺷﯿﻄﻨﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺬﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ
ﺑﺬﺍﺭﻡ ! ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻡ ﺁﺭﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﯼ !
ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺻﺪﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﺩﯾﺪﻡ ﺷﯿﻄﻨﺘﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺪﺟﻨﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﻢ !
ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺭﯾﺪﻡ ﺗﻮ ﻗﯿﺎﻓﺖ ! ؟
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺟﻬﻨﻢ :D

خو یکم ادم باش دیگه دیوث والا :))) :D

[03/29/15]   ﻣﺎ ڪﮧ ﺍﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﻣَــﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺗﻌﺮﯾﻔـــــ ﻣﯿڪﻨﯿــــــــــﻡ
ﭼـــــﺮﺍ ﺍﻭﻧﺎ ﺍﺯ ﺧــﺎﯾـــﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾـــﻒ ﻧﻤﯿـﮑﻨــﻦ
ﺧﻮ ﮐﺴﮑﺸﺎ ﻣﺎﻡ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﯾﮕﻪ :D

[03/10/15]   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺗﺎ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﮐﻮﻥ ﻣﻴﺪﺍﺩﺍ !

[03/09/15]   روزنامه دیروز:
تجاوز به یک پیرزن هنگام ورزش در پارک
.
.
روزنامه امروز:
هجوم هزاران پیرزن به پارک برای ورزش :D

این دیالوگ از یکی از فیلمای پر دیالوگ و برنده بهترین اسکاره، چ درست گفت بانوی بزرگوار:))) :D

بنده خدا به گا رفت بیچاره ..:)))) :D

[02/01/15]   ﻋﺘﯿﻘﻪﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﻋﯿﺘﯽ ﺳﺎﺩﻩﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ .
ﺩﯾﺪ ﻛﺎﺳﻪﺍﯼ ﻧﻔﯿﺲ ﻭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﻮﺷﻪﺍﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺏ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ .
ﺩﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻛﺎﺳﻪ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺭﻋﯿﺖ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﻬﺪ.
ﻟﺬﺍ ﮔﻔﺖ : ﻋﻤﻮﺟﺎﻥ ﭼﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺁﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ؟
ﺭﻋﯿﺖ ﮔﻔﺖ: ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺧﺮﯼ؟
ﮔﻔﺖ : ﯾﻚ ﺩﺭﻫﻢ .
ﺭﻋﯿﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻓﺮﻭﺵﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺧﯿﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ .
ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﭘﯿﺶ ﺍﺯﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﮔﻔﺖ : ﻋﻤﻮﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﺸﻨﻪﺍﺵ ﺷﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺳﻪ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ .
ﺭﻋﯿﺖ ﮔﻔﺖ :خارکسده من خودم کسکش عالمم کردم تو کونت تا دسته ، ﻣﻦ با اين كاسه ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎﻝ پنجاه تا ﮔﺮﺑﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪﺍﻡ، ﻛﺎﺳﻪ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، عتيقه است.
کیر شدی مادرجنده زرنگ
ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﻤﻘﻨد..
دیگران از شما کسکش ترن :D

‎جوک زیر نافی+عكسهاي عجيب و غريب‎'s cover photo

اینو میگن حجاب کاملا اسلامی :))) :D

[01/31/15]   ميگن پترس اخرش كسخل شده بود
انگشت تو كون زناي محل ميكرد!!! :D

[01/30/15]   الان پسرا اونقدر دیر ازدواج میکنن
که مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری...
دیده مادر زنش قبلا دوست دخترش بوده....!!! :D

خدایی این عکس اخرشه .... :)))) :v :D

جونزززززززز :p والا:))) :D

به بهانه برد ایران
بره تو کون مربی بحرین و این عربای جاکش :D

پسر بزرگ "فتحعلی اویسی" که در نوجوانی برای ادامه ی تحصیل کشور را ترک نمود و به آمریکا مهاجرت کرد ولی بعد از چند سال متوجه شد استعداد درس خواندن ندارد و به "کُس" علاقه ی بیشتری دارد.
به همین دلیل چون شرایط فیزیکیه مناسبی (کیر کلفت) داشت به نقش آفرینی در فیلم های پورنو روی اورد و در حال حاضر یکی از معروف ترین پورن استارهای جهان و جزو افتخارات کشور ایران عست. :))))) :D

چه شاد هم هستن جفتشون :)))) :D

[12/24/14]   قبلا مچ دخترا رو با دوست پسراشون ميگرفتي تا ٥سال مثل سك ازت ميترسيدند چند بارم ترتيبشون روميدادي!!!!؟
چند روز پيش مچ دختر ١٢ساله همسايه رو با يه پسره تو پشت بوم گرفتم در حال سكس!!!!!
فرداش اس داده به كسي چيزي بگي ميدم به ١٤روش سامورايي بكننت!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
.
.
.

دو سه روز باعينك دودي و عصا سفيد ميرم بيرون ،دنبال چندتا كتاب به خط بريل هستم كه بخرم !!!! خب ميترسم زمونه بدي شده كور بودن بهتر از كوني بودنه!!!

اينجا ايرانه :D

عجب دیوثی این دیگه ..:)))) :D

[12/13/14]   از بچگی همیشه فکر میکردم وقتی بزرگ شدم میتونم...
10تا دوست دختر داشته باشم...
اما وقتی بزرگ شدم فهمیدم...
رابطه به جز قلب ، کمر هم مــیـــخـــواد...!
جمله عرزشی سنگینی بود، 10 جلسه فیزیوتراپی کمر به پایین :D

[12/11/14]   خدایا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.برای کسانی که حال مارا نمیپرسند یک هفته اسهال مکرر عنایت فرما. :v :D

[12/07/14]   دست یه دختره چندتانون سنگگ بودیه جوری نگاش میکردم که نگو
یه دفعه اومدجلوم گفت میخوای
گفتم آره
دیدم ممشودرآوردگفت بیابخور
بهش گفتم من که ممه نمیخواستم نون میخوام
بهم گفت نون گرون شده نمیشه ولی اگه ممه میخوای بهت میدم
الان دارم ممه میخورم
ولی من نون میخواستم. :/ ;)

بانو الکسیس بالاخره توانست جایزه ی داغترین کون را از آن خود کند! :D
متن سخنرانی وی به شرح زیر است:
سال گذشته جایزه ای بهم تعلق نگرفته بود! مافیای کثیفی تو صنعت پورن روی کاره! فرانسویای بوگندو! با اون ممه های شل و ول !
نژادپرستی بیداد میکنه!
حداقل جایزه خلاقیت پورن رو باید به من میدادن!
برای پوزیشنهای: رو گونی برنج و تکیه به یخچال که ابداعیه خودم بودم!
ولی امسال به کمک ایرانی ها تونستم این مقام رو کسب کنم!
از همه ی ایرانی ها بابت حمایتشون تشکر میکنم
از پدر و مادرم و تمام کسایی که بهم رای دادن تشکر میکنم .
[̲̅p̲̅][̲̅e̲̅][̲̅z̲̅][̲̅h̲̅][̲̅e̲̅] :D

عمرا اگر این قسمت رو دیده باشید :D :))
[̲̅p̲̅][̲̅e̲̅][̲̅z̲̅][̲̅h̲̅][̲̅e̲̅]

Want your business to be the top-listed Bar/pub in Alabama?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

یعنی خدایی اخرشه این _کلیپ_نخ سوزن _اخرش :))
سست شده بنده خدااااااااا :)))
در_اینده ای _نزدیک ...........  :)))
اینم_ کلیپ_ معروف :)))))
یا _خدا_اینم _اخر_عاقبت _شوخی :|
حتما ببینید، فقط همین!!
من كه كفه اتاقم از خنده ، فكم جا خورد =))))))))))))))))))))))))))
اخرشه _این _دیگه :))))))))))
واقعا _ایول_داره_خلاقیتش :)))
خارجیا کیک دارن ماهم کیک داریم (((((((((((((
ايول :))))) پشمهايم فرو ريخت :D عاليه ...

Location

Category

Telephone

Address


Alabama, NY
90017

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Alabama bars and pubs (show all)
Best Std Dating Site : FindPs.com Best Std Dating Site : FindPs.com
Judge Rd
Alabama, 14013

www.findps.com is best and the leading website for single people who live with Herpes, HPV, HIV or AIDS and are looking for love, friendship.

يوفراج يوفراج
Alabama, 12345

<3 THIS*IS*THE*PAGE*FOR*ALL*THE ROCK - WWE*FANS -*-*-*-*-*THE ROCK-*-*-*-*-*-* <3